Laporan Penyebab Perceraian

Laporan Perkara Penyebab Perceraian (LIPA 10) Tahun 2020

NO   BULAN STATUS KETERANGAN
1 JANUARI Ada Buka/Unduh
2 FEBRUARI  Ada  Buka/Unduh
 3 MARET  Ada  Buka/Unduh
 4 APRIL  Ada  Buka/Unduh
5 MEI  Ada  Buka/Unduh
6 JUNI Ada Buka/Unduh
7 JULI Ada Buka/Unduh
8 AGUSTUS Ada Buka/Unduh
9 SEPTEMBER Ada Buka/Unduh
10 OKTOBER Ada Buka/Unduh
11 NOVEMBER Ada Buka/Unduh
12 DESEMBER Ada Buka/Unduh