Hakim


Nama

Dra. Nurhabibah

NIP

19700305 199403 2 001

Jabatan

Hakim

Pangkat

Pembina Utama Muda(IV/c)

Riwayat Pendidikan

 1. Madrasah Ibtidaiyah (1982)
 2. Madrasah Tsanawiyah 1985)
 3. Sekolah Menengah Atas (1988)
 4. IAIN Sunan Ampel Surabaya (1993)

Riwayat Pekerjaan

 1. Hakim PA Putusibau
 2. Hakim PA Sambas
 3. Hakim PA Ponorogo
 4. Hakim PA Pacitan
 5. Hakim PA Wonogiri
 6. Hakim PA Pacitan

 

Nama

Suparlan, S.H.I.,M.H.

NIP

19790627 200704 1 001

Jabatan

Hakim

Pangkat

Penata Tingkat I (III/d)

Riwayat Pendidikan

 1. SD Inpres Kurik VII Tahun 1993
 2. MTSN Annajah Yamra Tahun 1996
 3. MAN Annajah Yamra  Tahun 1999
 4. S-1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2004
 5. S-2 (Universitas Jakarta) Tahun 2013

Riwayat Pekerjaan

 1. Hakim PA Tanah Grogot
 2. Hakim PA Merauke 
 3. Hakim PA Pacitan

 

 

 


Nama

Deni Irawan, S.H.i.,M.S.I.

NIP

19810918 200904 1 005

Jabatan

Hakim

Pangkat

Penata Tk I (III/d)

Riwayat Pendidikan

 1. SD Negeri No. 09/IV Jambi Tahun 1993
 2. MTSN Padang Panjang Tahun 1996
 3. MAN Koto Baru Padang Panjang Tahun 1999
 4. S-1 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2004
 5. S-2 (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) Tahun 2006

Riwayat Pekerjaan

 1. Cakim PA Jambi
 2. Hakim PA Makale
 3. Hakim PA Maros
 4. Hakim PA Pacitan