Pendaftaran Ahli Waris

Syarat Mengajukan Permohonan Ahli Waris

  1. Surat Permohonan dari ahli waris atau kuasanya.
  2. Surat Kuasa dari para ahli waris kepada salah satu ahli waris sebagai kuasanya (bila tidak maju bersama-sama).
  3. Surat Pernyataan sebagai ahli waris yang diketahui lurah dan Camat.
  4. Surat Keterangan Kematian dari Lurah
  5. Photocopy KTP ahli waris
  6. Photocopy Kartu Keluarga.
  7. Photocopy Surat Nikah.
  8. Syarat no. 3-7 diberi materai 6000 lalu dilegalisir dikantor pos.